Från Idè till verklighet!

Föreningen CAP Borgholm (Concrete Action Park Borgholm) har som mål att bygga en Action betong park i Borgholm för barn, ungdomar & vuxna som utövar spontan idrott så som
BMX-SKATE-INLINES-KICKBORD mm

Visionen är att det skall bli en naturlig samlingsplats för alla åldrar , dygnet runt! Etapp 1 är en park på ca 500kvm med utbyggnadsmöjlighet till en betongyta på ca 1500kvm som slutmål.

Borgholms ungdomar har länge saknat ett ställe att vara på, de behöver få ett säkert ställe som de kan utöva sina spontan idrotter på och slippa vara på lastbryggor, trottoarer & vägar mm.

Att parken görs i betong är av olika skäl så som att den är nästintill underhållsfri och håller i evigheter, den är skön att åka på, det låter inte lika mycket som på en ramp byggd i plywood. Den blir trevlig att titta på med bla växter & belysning mm.

Som exempel på användningsområden i långa loppet kan vara att man i föreningen anordnar tävlingar där andra klubbar/ föreningar kommer hit och tävlar, vi kommer att anordna olika typer av läger, det kommer även bli en fördel för turismen, skolan kan nyttja den som en av aktiviteterna på aktivitetsdagarna , familjer kan samlas på ett naturligt sätt i området för att vara delaktiga i sina barns intressen mm..

Och framförallt så kommer det att finnas en naturlig plats där ungdomarna kan samlas och utöva sin sport och utbyta erfarenheter, barn som vuxen utövar sporten i dag!

SKATING liksom BMX & INLINES mm är inte bara ett tillfälligt intresse! - det är en livsstil!

Föreningen bildades 2011-11-10

Stadgar