Vill du bli medlem eller förnya ditt medlemsskap?

Fyll i formuläret nedan och avsluta med att betala in medlemsavgiften på BG 819-2759.

Typ av medlem Under 18år 50kr/år
Över 18år 100kr/år
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer & Ort
Telefonnummer
Personnummer
Epost adress
Övriga upplysningar