Bilder.

- Första skisserna på nya området Södra parken vid Netto!


- Första visionen på parkområdet vid Mejeriviken!


Skrivet i tidningar

Barometern

30 nov 2011

5 & 7 dec 2011


Ölandsbladet

20 nov 2011

8 dec 2011


Östran

26 okt 2011

6 dec 2011